WSWMir
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Studia na kierunku Transport i Logistyka

autor: admin

Transport i logistyka to branże, w których na wczesnym etapie otrzymuje się dużą odpowiedzialność i możliwość szybkiego rozwoju. Nierzadko zdarza się, że uczniowie, którzy dopiero skończyli studia magisterskie, bezpośrednio przechodzą do prowadzenia małego magazynu, a następnie zarządzają centrum dystrybucyjnym z setkami pracowników.

Studia magisterskie Transport i Logistyka są więc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o szerokiej wiedzy na temat charakterystyki i znaczenia transportu, w tym jego wpływu technologicznego, gospodarczego i społecznego. Jednocześnie zajęcia nakreślają aktualny stan techniki transportowej i planowania, ponieważ jest to często stosowane do rozwiązywania rzeczywistych problemów w opracowywaniu, projektowaniu, zarządzaniu i eksploatacji obiektów transportowych i komunikacyjnych.

druga

Studia magisterskie Transport i Logistyka mają na celu dogłębne zrozumienie charakteru zapotrzebowania na transport i roli transportu we współczesnej społeczności, poznanie cech nowoczesnej technologii transportowej oraz przekazanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z transportem i ruchem drogowym. Aby osiągnąć te cele, kładzie się nacisk na rozwój odpowiednich zdolności analitycznych i wiedzy praktycznej.

Z tych powodów studia magisterskie Transport i Logistyka są szczególnie atrakcyjne dla osób, które chcą mieć formalne wykształcenie w tej dziedzinie i pragną zostać specjalistami współpracującymi z władzami drogowymi, komunikacyjnymi lub transportu publicznego.

W porównaniu z osobami studiującymi takie przedmioty jak prawo i medycyna, ci, którzy decydują się na studia magisterskie na kierunku transport i logistyka mają większe szanse na szybkie zatrudnienie, a także osiągnięcie sukcesu w swojej branży. Być może dlatego, są one postrzegane jako bardzo korzystne i cieszą się dużą popularnością.

Ponadto w czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności niezbędne do pracy w transporcie lub logistyce, ale także przydatne w życiu codziennym. Studia magisterskie wykształcają w nich cechy ułatwiające:

 • Rozwiązywanie problemów, szybkie myślenia i podejmowanie dobrych decyzji.
 • Analityczne i strategiczne planowanie, które pozwala osiągnąć cele i przygotować się na niespodziewane sytuacje.
 • Zarządzania ludźmi.
 • Zarządzania projektami.
 • Komunikację, w szczególności rozmowy z każdym, od klientów, przez osoby zarządzające, do pracowników na hali produkcyjnej.

Pozwalają nabyć także umiejętności logistyczne, takie jak:

 • Umiejętności handlowe. Ocena prawdopodobnych konsekwencji pewnych działań dla biznesu.
 • Zarządzanie finansami. W szczególności zdolność do pozyskiwania towarów i sprzętu bez ryzyka poniesienia kosztów.
 • Umiejętności liczenia i umiejętności informatyczne. Są one użyteczne, biorąc pod uwagę znaczenie arytmetyki i automatyzacji w branży transportowej i logistycznej.
 • Umiejętności marketingowe.

Wreszcie, studia magisterskie zapewniają szereg umiejętności związanych z transportem:

 • Przekonywanie, aby można było nakłonić ludzi do rozważenia sposobu, w jaki korzystają z transportu.
 • Zrozumienie zapotrzebowania opinii publicznej na transport i sposobów, w jaki jest on dostarczany.
 • Uwzględnienie potrzeb różnych członków społeczności, takich jak osoby niepełnosprawne i starsze.
 • Wiedza techniczna, aby zrozumieć wymagania stawiane systemom transportowym, sprzętowi i infrastrukturze.


UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon