WSWMir
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Zasady BHP w miejscu pracy

autor: admin

Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy?

Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Higieny Pracy bezpieczeństwo pracy to nauka przewidywania, rozpoznawania, oceny i kontrolowania zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników oraz ochrony całej społeczności.

kamizelka bezpieczeństwa

Dlaczego zasady BHP są tak ważne?

Przepisy BHP to nie tylko troska o pracowników i ich rodziny, ale także przedsiębiorstwa, a nawet gospodarkę krajową i światową, których wydajność i konkurencyjność zależą od utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jakie są obowiązki pracodawców, zapewniające pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy?

Na poziomie przedsiębiorstwa pracodawcy muszą zapewnić, że miejsce pracy (w tym wszystkie maszyny, procesy, chemikalia i substancje) jest bezpieczne i pozbawione ryzyka dla zdrowia pracowników. Są oni również zobowiązani do szkolenia pracowników nie tylko w zakresie przepisów BHP, ale także korzystania z maszyn i sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego, bezpłatnego wyposażenia ochrony osobistej i odzieży. Pracodawcy muszą również odpowiednio sprawować nadzoru nad pracą i podejmować wszelkich środki, mające na celu wyeliminowanie nadmiernego zmęczenia psychicznego i fizycznego. Poza tym według przepisów BPH powinni zapewnić, aby organizacja pracy, godziny pracy i przerwy na odpoczynek nie miały negatywnego wpływu na zdrowie pracowników.

Jakie są prawa i obowiązki pracowników w tym zakresie?

Aby w pełni przestrzegać przepisy BHP, zarówno pracodawca, jak i pracownicy muszą współpracować. Pracownicy i ich przedstawiciele muszą być przeszkoleni w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz powinny być informowani przez pracodawcę o środkach podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co odgrywa znaczącą rolę w przepisach BHP?

Według badań aż 95% wypadków w miejscu pracy jest spowodowanych przez "niebezpieczne działania" i "zagrożenia mechaniczne i fizyczne", które mają być kontrolowane przez pracodawców. Kluczem do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli w ten proces. Jeśli pracownicy są tylko informowani o przepisach BHP, to nie przyniosą to pożądanych rezultatów.

Jak można stworzyć bezpieczne miejsce pracy?

Raport WHO wymienia cztery obszary, w których można podjąć działania na rzecz bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Należą do nich:

  • środowisko fizyczne
  • środowisko psychospołeczne
  • osobiste zasoby medyczne
  • zaangażowanie społeczności przedsiębiorców

Skupiając się na dwóch pierwszych działaniach, zgodnie z przepisami BHP, zagrożenia fizyczne muszą być identyfikowane w miejscu pracy i kontrolowane przez szereg procesów. Zagrożenia te obejmują zagrożenia chemiczne, biologiczne, ergonomiczne, mechaniczne, energetyczne i ruchome.

Podobnie ważne jest środowisko psychospołeczne, które obejmuje codzienną kulturę pracy organizacji, wartości, przekonania, które wpływają na psychiczne i fizyczne samopoczucie pracowników. Należą do nich: zła organizacja pracy (nadgodziny, presja czasu, zła organizacja pracy i komunikacja wewnętrzna); nieprawidłowy styl zarządzania (gdzie pracownicy są kontrolowani i nic nie jest z nimi konsultowane, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym) oraz kultura organizacyjna (gdzie nie istnieją zasady postępowania w przypadku molestowania (w tym seksualnego) i mobbingu w miejscu pracy, wszelkiego rodzaju dyskryminacja). Dopóki organizacje nie podejmą natychmiastowych działań w tych kwestiach, miejsce pracy nie może być bezpieczne i zdrowe.Źródła:
 http://www.specpozkrakow.pl/szkolenia-bhp/
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon